DGW BIP DGW
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Poniedziałek, 16 lipca 2018 r.

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 PODSTAWA PRAWNA


Dokumenty:

  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. 2014 r. , poz. 782)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. 2007 r., nr 10, poz. 68)
  • Rozporządzenie Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (Dz. U. 2012 r., poz. 94)
  • Decyzja Nr 209/MON z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie udostępniania informacji publicznej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON 2014 r., poz. 172)

TRYB WNIOSKOWY

Realizacja wniosków 


Informacja publiczna, która nie została opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej DGW jest udostępniana na wniosek.

Wnioski realizuje:

Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej DGW

tel.: 261 879 102, 261 879 541
fax: 261 873 259
e-mail: dgw.kancelaria@ron.mil.pl

Adres korespondencyjny:

Dowództwo Garnizonu Warszawa
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 4
00-909 Warszawa

 

Złożenie wniosku

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może być złożony w formie:

  • pisemnej,
  • ustnej - telefonicznie,
  • dostarczony osobiście.

W przypadku telefonicznego zgłoszenia wniosku, informacja jest udzielana niezwłocznie. Jeżeli nie jest możliwe niezwłoczne udzielenie odpowiedzi, wnioskodawcę informuje się o możliwości złożenia wniosku pisemnego.

Terminy

 

Informację publiczną udostępnia się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w tym terminie, powiadamia się wnioskodawcę, w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku, o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja publiczna zostanie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do DGW.

Klub DGW Dla szkół
Linki społecznościowe DGW na facebook DGW na Instagram DGW na YouTube DGW na flicr DGW na Twitter