DGW BIP DGW
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
Poniedziałek, 16 lipca 2018 r.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA DGW


Dowództwo Garnizonu Warszawa jest jednostką organizacyjną resortu obrony narodowej podległą ministrowi obrony narodowej.


Dowództwo Garnizonu Warszawa jest jednostką organizacyjną, która w czasie pokoju, kryzysu lub wojny odpowiada za zabezpieczenie funkcjonowania jednostek i komórek organizacyjnych resortu obrony narodowej w powierzonym zakresie.

DGW jest jednostką przeznaczoną do planowania, przygotowania i prowadzenia uroczystości państwowych, wojskowych i patriotyczno-religijnych z udziałem wojskowej asysty honorowej na terytorium i poza granicami państwa.

Dowództwo koordynuje i realizuje przedsięwzięcia związane z pobytem wojskowych delegacji zagranicznych w jednostkach organizacyjnych DGW. Nadzoruje również wykonywanie zadań garnizonowych na terenie garnizonu miasta stołecznego Warszawy w zakresie przepisów obowiązujących w tym względzie.

Klub DGW Dla szkół
Linki społecznościowe DGW na facebook DGW na Instagram DGW na YouTube DGW na flicr DGW na Twitter