DGW BIP DGW
POMOC UPRAWNIONYM
Piątek, 22 czerwca 2018 r.

TELEFON ZAUFANIA
DLA WETERANÓW DZIAŁAŃ POZA GRANICAMI PAŃSTWA I ICH RODZIN:

261 817 233

 

 

 
Zapraszamy do kontaktu w dni robocze, od poniedziałku do piątku

w godzinach: 17.00-20.00


W resorcie obrony narodowej problematykę pomocy weteranom i innym osobom uprawnionym reguluje Decyzja nr 463/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu pomocy poszkodowanym żołnierzom i pracownikom wojska oraz członkom rodzin zmarłych żołnierzy i pracowników wojska (Dz. Urz. MON z dnia 17 listopada 2015 r. Poz. 321).

 

Na szczeblu Dowództwa Garnizonu Warszawa i podległych jednostek wojskowych osobą koordynującą funkcjonowanie systemu pomocy jest specjalista Oddziału Wychowawczego DGW Olga Jabłońska (tel. 261 873 359).

 

PUNKTY INFORMACYJNE

NA TEMAT SYSTEMU POMOCY OSOBOM UPRAWNIONYM

 

 

 

 

Dowództwo Garnizonu Warszawa

tel. 261 879 501

15 Sieradzka Brygada Wsparcia Dowodzenia

tel. 261 615 41

Pułk Ochrony

tel. 261 847 744
 
10 Wrocławski Pułk Dowodzenia

tel. 261 655 441

10 Warszawski Pułk Samochodowy

tel. 261 891 092

Oddział Zabezpieczenia Dowództwa Garnizonu Warszawa

tel. 261 824 103

Oddział Zabezpieczenia

tel. 261 892 302

Brepr WP Warszawa

tel. 261 847 278

24 Polowa Techniczna Baza Wojsk Łączności

tel. 261 213 213

OR MON Helenów

tel. 261 892 036

WOSzK Mrągowo

tel. 261 314 265, 89 741 01 22

Oddział Zabezpieczenia Garnizonu Stołecznego

tel. 261 848 234

 

***

CENTRA POMOCY RODZINIE DGW

 CPR przy Klubie DGW

Warszawa, ul. 29 Listopada 1
tel. 261 891 525,
lub tel. kom.: 727 015 270
e-mail: cpr.klubdgw@wp.mil.pl
 

CPR przy 15 Sieradzkiej Brygadzie Wsparcia Dowodzenia

Sieradz, ul. Sienkiewicza 6
tel. 261 611 542, 43 826 15 42 lub 43 826 16 28

 

 

 

 

 

 

 

Klub DGW Dla szkół
Linki społecznościowe DGW na facebook DGW na Instagram DGW na YouTube DGW na flicr DGW na Twitter