DGW BIP DGW
Kadra
Środa, 10 lutego 2016 r.

KADRA


DOWÓDCA GARNIZONU WARSZAWA
gen. dyw. dr Wiesław GRUDZIŃSKI

 

 

Urodził się 8.06.1956 roku w Braniewie (woj. warmińsko-mazurskie). Po ukończeniu w 1981 r. Wyższej Oficerskiej Szkoły Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu, zawodową służbę wojskową rozpoczął jako dowódca plutonu pontonowego w batalionie saperów w Pułtusku. Rok później, wyznaczony został na stanowisko zastępcy dowódcy Kompanii Reprezentacyjnej WP. Po kilku latach pełnił różne funkcje w Komendzie stołecznego garnizonu, m. in. na stanowisku instruktora młodzieżowego, starszego oficera wydziału operacyjnego oraz pełniącego obowiązki szefa sztabu KG. W 1998 r. obronił pracę doktorską w Wojskowym Instytucie Historycznym. W 2000 roku mianowany został dowódcą 10 Warszawskiego Pułku Samochodowego im. mjr. S. Starzyńskiego w Warszawie. Następnie, w latach 2003-2005 był szefem Oddziału Organizacyjno-Koordynacyjnego Akademii Obrony Narodowej, a w 2006 r. powierzono mu funkcję szefa Oddziału Spraw Reprezentacyjnych - zastępcy komendanta Garnizonu w Dowództwie Garnizonu Warszawa. W styczniu 2007 r. objął stanowisko komendanta stołecznego garnizonu. Po zmianach organizacyjnych w Dowództwie Garnizonu Warszawa i rozwiązaniu Komendy Garnizonu, z dniem 27 lipca 2007 roku wyznaczony został na stanowisko zastępcy dowódcy Garnizonu Warszawa. Żonaty. Interesuje się motoryzacją, sportem i historią. Jest autorem publikacji poświeconych dziejom budownictwa wojskowego w stołecznym garnizonie. Decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr 882 z dniem 9 sierpnia 2010 r. wyznaczony został na stanowisko Dowódcy Garnizonu Warszawa. Podczas Święta Wojska Polskiego w dniu 15 sierpnia 2010 r. awansowany do stopnia generała brygady. Dnia 1 sierpnia 2015 r. awansowany do stopnia generała dywizji.

 

 

 

 


Zastępca Dowódcy Garnizonu Warszawa
płk mgr inż. Andrzej ŚMIETANA

 

Urodził się 14.09.1969 r. w Zabrzu (woj. śląskie). Po ukończeniu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu, rozpoczął służbę zawodową na stanowisku dowódcy plutonu, a następnie zastępcy dowódcy Kompanii Reprezentacyjnej WP. W latach 1995-2006 pełnił różne funkcje w Komendzie Garnizonu Warszawa. Był oficerem w Wydziale Operacyjnym, a następnie specjalistą i szefem Wydziału Ogólnego w Oddziale Spraw Reprezentacyjnych. W 1998 r. ukończył studia magisterskie na wydziale nauk politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Kwalifikacje zawodowe doskonalił na studiach podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa narodowego w Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie. W listopadzie 2006 r. wyznaczony został na stanowisko zastępcy dowódcy pułku ochrony w Warszawie. W latach 2007-2010 był pomocnikiem dowódcy Garnizonu Warszawa ds. ceremoniału wojskowego. Zgodnie z decyzją ministra obrony narodowej, od dnia 18.10.2010 r. jest zastępcą dowódcy Garnizonu Warszawa. Żonaty, ma córkę. Zainteresowania: informatyka, sport.

 

 

 

 

 


Zastępca Dowódcy - Szef Logistyki DGW

 

 

 

 

 

 


Szef Sztabu DGW
płk dypl. Wiesław MRUK

 

Urodził się 23.03.1959 r. w Chmielowie (woj. świętokrzyskie). Po ukończeniu w 1982 roku Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie, był dowódcą plutonu, a następnie baterii w dywizjonie przeciwlotniczym w Siedlcach. W latach 1987 - 1990 studiował w Akademii Sztabu Generalnego WP w Rembertowie, po czym kontynuował zawodową służbę wojskową w 1 pułku przeciwlotniczym w Modlinie na stanowiskach - starszego oficera operacyjnego, zastępcy dowódcy pułku ds. liniowych oraz szefa Sztabu. W listopadzie 1993 r. został dowódcą 1 pułku plot. Funkcję tę pełnił do 1999 roku, kiedy to skierowany został do Sztabu 1 Dywizji Zmechanizowanej. W latach 2001 - 2004 pełnił służbę w Departamencie Kontroli MON., by ponownie wrócić do 1 WDZ w Legionowie. W okresie od lipca 2007 r. do lutego 2008 r. służył w Polskim Kontyngencie Sił Stabilizacyjnych w Iraku. Z dniem 1 kwietnia 2008 r. objął stanowisko szefa Sztabu DGW. Hobby: historia Polski, wędkarstwo.

 

 

 

 

 

 


Pomocnik Dowódcy Garnizonu Warszawa ds. Ceremoniału Wojskowego
płk Mariusz Kubarek

 

Urodzony 20.02.1972 r. w Brzegu (woj. opolskie). Jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie (1996) i Akademii Obrony Narodowej (2004). W 1996 roku skierowany został do pełnienia służby w 10 warszawskim pułku samochodowym na stanowisku dowódcy plutonu, a następnie dowódcy kompanii transportowej. W 2000 roku, rozpoczął służbę w Dowództwie Garnizonu Warszawa jako młodszy specjalista sekcji G4. W 2004 roku został specjalistą Wydziału Zabezpieczenia Delegacji Zagranicznych Akademii Obrony Narodowej. Kolejne stanowisko w 2006 roku obejmuje jako specjalista w Wydziale Garnizonowym Komendy Garnizonu Warszawa. Następnie pełni funkcje szefa Wydziału Ogólnego w Oddziale Spraw Reprezentacyjnych. W latach 2007 – 2010 był również Rzecznikiem Prasowym Dowódcy Garnizonu Warszawa. Od 02.01.2011 roku jest pomocnikiem dowódcy Garnizonu Warszawa ds. ceremoniału wojskowego. Jest autorem publikacji i współautorem wydawnictw poświęconych historii Grobu Nieznanego Żołnierza. Żonaty, ma córkę. Zainteresowania: historia, motoryzacja.

 

 

 

 

 

 


 

Szef Szkolenia DGW
płk dypl. mgr Krzysztof Kseń

 

Urodził się 14 kwietnia 1963r. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Wojsk Chemicznych (1989), Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie (1996), Akademii Obrony Narodowej (1998) i kursu taktyczno-operacyjnego w AON (2002).Służbę zawodową rozpoczął w 3. Pułku Przeciwchemicznym, później służył w Ośrodku Szkolenia Wojsk Obrony Przeciwchemicznej dowodząc kolejno plutonem i kompanią. W latach 1992-1995 pełnił służbę w sztabie 6. Brygady Desantowo-Szturmowej. Po ukończeniu AON został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy-szefa sztabu 10. Warszawskiego Pułku Samochodowego, a w latach 2004-2007 pełnił w nim obowiązki dowódcy. Od dnia 01.04.2007 pełni obowiązki Szefa Oddziału Zabezpieczenia DGW. Stanowisko Szefa Szkolenia DGW objął 07.12.2009 r.

 

 

 


Główny Księgowy - Szef Finansów
płk Jarosław Kauwiński

 

Urodził się 12 września 1966 r. w Mławie (woj. ciechanowskie obecnie mazowieckie). Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich w Poznaniu (kierunek Finanse i rachunkowość) – promocja rok 1989. Zawodową służbę wojskową rozpoczął na samodzielnym stanowisku – Kierownika Sekcji Finansów 3 Składnicy Uzbrojenia i Amunicji w Szerokim Borze. W 1995 roku kończy uzupełniające studia magisterskie na wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. W styczniu 1996 r. zostaje przeniesiony na stanowisko Szefa Wydziału Finansów Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego Warszawa, następnie w styczniu 1999 r. na stanowisko Głównego Księgowego Szefa Finansów Centralnego Węzła Łączności Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie. W 2005 roku ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie na kierunku zamówienia publiczne. W lipcu 2007 r. objął stanowisko Szefa Wydziału – Zastępcy Szefa Finansów DGW. Z dniem 1 lipca 2012 roku został wyznaczony na stanowisko Głównego Księgowego – Szefa Finansów Dowództwa Garnizonu Warszawa. Zainteresowania: muzyka, historia II wojny światowej, matematyka.

DGW na Facebook
Klub DGW Dla szkół