DGW BIP DGW
Kadra
Czwartek, 27 października 2016 r.

KADRA


DOWÓDCA GARNIZONU WARSZAWA
gen. bryg. Robert Głąb

 


Urodzony 30 września 1965 roku w Olkuszu, jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie oraz studiów magisterskich na Uniwersytecie Warszawskim. Kwalifikacje zawodowe doskonalił między innymi podczas Kursu Taktyczno-Operacyjnego w Akademii Obrony Narodowej, specjalistycznych kursów wojskowych dotyczących planowania operacyjnego i szkolenia zrealizowanych w szkole NATO w Oberammergau (RFN), w Rydze (Łotwa) oraz kursu z zakresu dowodzenia operacjami powietrznymi (JFACC Commander Course) w CASPOA, Lyon (Francja). W 2009 roku ukończył Studia Operacyjno–Strategiczne w Akademii Połączonych Dowództw i Sztabów w Shrivenham w Wielkiej Brytanii, a w 2010 roku uzyskał dyplom w zakresie studiów obronnych na King’s College London.

Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 1988 roku w 3. Brygadzie Rakietowej Obrony Powietrznej Kraju. Doświadczenie zdobywał zajmując kolejno stanowiska dowódcy plutonu, dowódcy baterii, szefa sztabu w dywizjonach rakietowych i technicznym. W 1999 roku został wyznaczony na stanowisko dowódcy dywizjonu rakietowego. W 2004 roku został szefem szkolenia, a dwa lata później szefem sztabu Brygady.

W 2009 roku po ukończeniu studiów w Shrivenham rozpoczął służbę w Dowództwie Sił Powietrznych jako starszy specjalista, by po roku objąć stanowisko szefa Sekretariatu Dowództwa.

W 2012 roku rozpoczął służbę w strukturach NATO na stanowisku szefa Zarządu Szkolenia (A-7) w Dowództwie Komponentu Sił Powietrznych NATO (HQ AIRCOM) w Ramstein (RFN). Po powrocie do kraju w 2015 roku kontynuował służbę w Zarządzie Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

W dniu 7 marca 2016 roku, zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej, objął stanowisko Dowódcy Garnizonu Warszawa. 15 sierpnia 2016 roku został mianowany na stopień generała brygady.


Zastępca Dowódcy - Szef Logistyki
płk Krzysztof Kseń

Urodził się 14 kwietnia 1963 r. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Wojsk Chemicznych (1989), Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie (1996), Akademii Obrony Narodowej (1998) i kursu taktyczno-operacyjnego w AON (2002). Służbę zawodową rozpoczął w 3. Pułku Przeciwchemicznym, później służył w Ośrodku Szkolenia Wojsk Obrony Przeciwchemicznej dowodząc kolejno plutonem i kompanią. W latach 1992-1995 pełnił służbę w sztabie 6. Brygady Desantowo-Szturmowej. Po ukończeniu Akademii Obrony Narodowej został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy - szefa sztabu 10. Warszawskiego Pułku Samochodowego, a w latach 2004-2007 pełnił w nim obowiązki dowódcy. Od kwietnia 2007 do grudnia 2007 roku pełnił obowiązki Szefa Oddziału Zabezpieczenia DGW. Stanowisko Szefa Szkolenia DGW objął 7 grudnia 2009 roku. Z dniem 1 lipca 2016 r. objął obowiązki Zastępcy Dowódcy - Szefa Logistyki DGW.

 


Szef Sztabu
cz.p.o.
płk Witold Lipiński

 

 

 


Główny Księgowy - Szef Oddziału Finansów
płk Przemysław Gruszka

Urodzony 15.09.1968 r. w Kędzierzynie Koźlu (woj. opolskie). Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Targu, w 1987 r. podjął naukę w Wyższej Szkole Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich w Poznaniu na kierunku finanse i rachunkowość. W 1991 r. po promocji na I stopień oficerski rozpoczął zawodową służbę wojskową w Szkole Specjalistów Wojsk Radiotechnicznych w Chorzowie na stanowisku szefa Służby Finansowej. Następnie od 1995 r. kontynuował służbę na różnych stanowiskach służbowych w Garnizonie Kraków, w Oddziale Finansów Krakowskiego Okręgu Wojskowego, w 2 Korpusie Zmechanizowanym, w Delegaturze Departamentu Kontroli. Od 2005 r. rozpoczął służbę w Oddziale Uposażeń Departamentu Kadr, a następnie objął stanowisko Zastępcy Szefa Oddziału Realizacji Budżetu w Departamencie Budżetowym. Z dniem 6 lipca 2009 r. objął stanowisko Głównego Księgowego – Szefa Finansów Dowództwa Operacyjnego, a następnie Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Od dnia 4 lipca 2016 r. jest Głównym Księgowym – Szefem Finansów DGW. Absolwent Akademii Obrony Narodowej i Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Żonaty, ma córkę. Zainteresowania: turystyka, sport, kabaret.

 

 


Pomocnik Dowódcy Garnizonu Warszawa ds. Ceremoniału Wojskowego
płk Mariusz Kubarek

Urodzony 20.02.1972 r. w Brzegu (woj. opolskie). Jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie (1996) i Akademii Obrony Narodowej (2004). W 1996 roku skierowany został do pełnienia służby w 10 warszawskim pułku samochodowym na stanowisku dowódcy plutonu, a następnie dowódcy kompanii transportowej. W 2000 roku, rozpoczął służbę w Dowództwie Garnizonu Warszawa jako młodszy specjalista sekcji G4. W 2004 roku został specjalistą Wydziału Zabezpieczenia Delegacji Zagranicznych Akademii Obrony Narodowej. Kolejne stanowisko w 2006 roku obejmuje jako specjalista w Wydziale Garnizonowym Komendy Garnizonu Warszawa. Następnie pełni funkcje szefa Wydziału Ogólnego w Oddziale Spraw Reprezentacyjnych. W latach 2007 – 2010 był również Rzecznikiem Prasowym Dowódcy Garnizonu Warszawa. Od 02.01.2011 roku jest pomocnikiem dowódcy Garnizonu Warszawa ds. ceremoniału wojskowego. Jest autorem publikacji i współautorem wydawnictw poświęconych historii Grobu Nieznanego Żołnierza. Żonaty, ma córkę. Zainteresowania: historia, motoryzacja.


Szef Szkolenia DGW

płk Tomasz Dominikowski

 

Urodzony 26.03.1970 r. w Sztumie. W latach 1989-1993 uczył się w Wyższej Szkole Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu. Po jej ukończeniu skierowany został do 2 Kompanii Reprezentacyjnej WP na stanowisko dowódcy plutonu. W roku 1995 wyznaczono go na stanowisko zastępcy dowódcy, a następnie dowódcy 2 Kompanii Reprezentacyjnej WP. W latach 2000-2002 był słuchaczem wydziału wojsk lądowych Akademii Obrony Narodowej (AON), realizując studia dyplomowe na kierunku dowódczo-sztabowym. Po ukończeniu studiów powrócił do Dowództwa Garnizonu Warszawa na stanowisko szefa wydziału służb garnizonowych. Od roku 2003 realizował zadania na stanowisku dowódcy batalionu w Pułku Ochrony. Od 2006 r. dowodził Batalionem Reprezentacyjnym WP. Od 2010 r. był Komendantem Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo-Kondycyjnego w Mrągowie, a w 2012 roku objął dowodzenie w 10. Warszawskim Pułku Samochodowym. W 1997 r. ukończył Wyższy Kurs Specjalistyczny Dowódców Batalionów Piechoty Zmechanizowanej w WSO WZmech., a w 1999 r. uzupełniające studia magisterskie na kierunku ekonomicznym w AON. Z dniem 01.09.2016 r. zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej wyznaczony został na stanowisko Szefa Szkolenia Dowództwa Garnizonu Warszawa.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klub DGW Dla szkół
Linki społecznościowe DGW na facebook DGW na Instagram DGW na YouTube