DGW BIP DGW
AKTUALNOŚCI
Poniedziałek, 16 lipca 2018 r.
05.04.2018
Żołnierze i pracownicy resortu obrony narodowej DGW wzięli udział w uroczystym apelu, w czasie którego przedstawiono im sylwetki nowoprzybyłych oraz awansowanych oficerów.

W uroczystości wziął udział gen. bryg. Robert Głąb, dowódca Garnizonu Warszawa a także kadra dowódcza DGW.
Na stanowisko szefa szkolenia wyznaczony został płk Wojciech Daniłowski. Z rąk dowódcy stołecznego garnizonu akty mianowań odebrali: awansowany na stopień pułkownika ppłk Tomasz Bieniak, na stopień podpułkownika mjr Przemysław Kęsicki i mjr Sławomir Sadlak, na stopień majora kpt. Jacek Skowronek oraz kpt. Mariusz Stojanowski.
 
 
Gen. bryg. Robert Głąb nowoprzybyłym życzył wyznaczenia na kolejne stanowiska służbowe i jednocześnie pogratulował awansów na wyższe stopnie wojskowe. Ponadto podkreślił, że każdy z tych oficerów sam, swoją wzorową służbą, zapracował na obecną sytuację zawodową. Dowódca GW serdecznie powitał również nowego szefa szkolenia stołecznego garnizonu, krótko referując w swoim wystąpieniu przebieg jego służby
. Dziękując płk. Wojciechowi Daniłowskiemu za wszystko to co zrobił do tej pory dla stołecznego garnizonu i podległych jednostek, życzył mu powodzenia na nowym stanowisku pracy.
 
 
 
W imieniu mianowanych na wyższe stopnie wojskowe głos zabrał płk Tomasz Bieniak, który obejmie stanowisko w pionie garnizonowym i ceremoniału wojskowego DGW. Podziękował on dowódcy GW za zaufanie i docenienie dotychczasowej służby jaką wykonywali nowoawansowani oficerowie. Wyraził także wdzięczność wszystkim tym, którzy przyczynili się do obecnych nominacji: bezpośrednim przełożonym, podwładnym, żołnierzom i pracownikom resortu obrony narodowej DGW. Zapewnił, że dzisiejsza uroczystość jest dla awansowanych zachętą do dalszej wytężonej służby i podejmowania kolejnych wyzwań.
 
 

Galeria zdjęć >>>


Klub DGW Dla szkół
Linki społecznościowe DGW na facebook DGW na Instagram DGW na YouTube DGW na flicr DGW na Twitter