DGW BIP DGW
AKTUALNOŚCI
Poniedziałek, 16 lipca 2018 r.
05.04.2018
Oficerowie Dowództwa Garnizonu Warszawa wzięli udział w przygotowaniu kadr Wojskowej Służby Zagranicznej do objęcia stanowisk attaché obrony przy polskich przedstawicielstwach dyplomatycznych.

Szkolenie, które przeprowadzili reprezentanci Pionu Ceremoniału Wojskowego DGW oraz Pułku Reprezentacyjnego WP odbyło się w ramach, organizowanych przez Akademię Sztuki Wojennej, podyplomowych studiów Wojskowej Służby Zagranicznej oraz kursu dla kadry wojskowych placówek dyplomatycznych.
 

 
 
 
Pierwsza część treningu miała miejsce na terenie Pułku i poświęcona była głównie zasadom organizacji uroczystości w kraju i za granicą oraz roli, jaką odgrywają attaché jako osoby towarzyszące delegacjom biorącym w nich udział. Przyszłym wojskowym dyplomatom zorganizowano także pokaz wybranych elementów ceremoniału wojskowego, ze szczególnym uwzględnieniem powitania oficjalnych delegacji oraz składania kwiatów w miejscu pamięci narodowej.
 
 
 

 
W drugiej części szkolenia, słuchacze odwiedzili Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie w praktyce wykorzystali wiedzę zdobytą w Pułku składając kwiaty przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Zgłębili też historię mogiły umieszczonej pod arkadami Pałacu Saskiego i wpisali się do Księgi Pamiątkowej. Odwiedzili Salę Tradycji w domu bez kantów, gdzie zaznajomili się z ważną częścią historii stolicy oraz samego Dowództwa. Zapoznali się również ze współczesnymi zadaniami stołecznego garnizonu oraz jednostek mu podległych.

Szkolenie w Pułku Reprezentacyjnym WP >>>
 
Szkolenie na Placu Piłsudskiego >>>
 

Klub DGW Dla szkół
Linki społecznościowe DGW na facebook DGW na Instagram DGW na YouTube DGW na flicr DGW na Twitter