DGW BIP DGW
AKTUALNOŚCI
Poniedziałek, 16 lipca 2018 r.
09.10.2017
Dwudziestu trzech oficerów - absolwentów uczelni wojskowych, których wyznaczono na stanowiska w jednostkach wojskowych Dowództwa Garnizonu Warszawa bierze udział w trzydniowym kursie instruktorsko-metodycznym.


 
Przed rozpoczęciem szkolenia, które ma na celu przygotować nowo przybyłych żołnierzy do funkcjonowania w strukturach DGW, z oficerami spotkał się dowódca gen. bryg. Robert Głąb. Przywitał absolwentów w Sali Tradycji, życząc sukcesów w nowych miejscach pracy oraz wręczył każdemu „Kodeks Honorowy Żołnierza Zawodowego Wojska Polskiego”.
 

 
Nowo wyznaczeni żołnierze zaznajomili się tradycjami oraz współczesnymi zadaniami Dowództwa Garnizonu Warszawa i podległych jednostek wojskowych, a także historią Grobu Nieznanego Żołnierza.
 

 
W kolejnych dniach kursu zapoznają się m.in. z aktami prawnymi normującymi zawodową służbę wojskową, przepisami dyscyplinarnymi obowiązującymi w Siłach Zbrojnych RP oraz zasadami kształtowania poprawnych relacji interpersonalnych w pracy. Poznają też ogólne uwarunkowania organizacji i prowadzenia szkolenia w jednostkach podległych DGW oraz zasady zachowania się podczas uroczystości państwowych, wojskowych i patriotyczno-religijnych.
 
Galeria zdjęć >>>

 

 

Klub DGW Dla szkół
Linki społecznościowe DGW na facebook DGW na Instagram DGW na YouTube DGW na flicr DGW na Twitter