DGW BIP DGW
AKTUALNOŚCI
Sobota, 21 kwietnia 2018 r.
17.03.2017
Misją Ośrodka Reprezentacyjnego MON jest zapewnienie właściwego poziomu i wysokiego standardu obsługi delegacji zagranicznych, pobytu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Zwierzchnika Sił Zbrojnych, kierownictwa państwa i Ministerstwa ON.

W tym miejscu Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej zorganizowało kurs z zakresu protokołu dyplomatycznego dla oficerów i pracowników zajmujących się kontaktami zagranicznymi. Głównym celem szkolenia było zapoznanie uczestników z historią i zasadami protokołu dyplomatycznego, zwyczajami i formami towarzyskimi (savoir-vivre), zasadami dotyczącymi przyjmowania delegacji zagranicznych oraz doskonalenie umiejętności zastosowania zasad etykiety i protokołu dyplomatycznego w praktyce.Pomoc dydaktyczną zaoferowało Dowództwo Garnizonu Warszawa jako instytucja, która na co dzień zajmuje się organizacją uroczystości na szczeblu państwowym oraz wojskowym. Stołeczny Garnizon odpowiedzialny jest m.in. za prawidłowe zabezpieczenie pod względem ceremoniału wojskowego najważniejszych przedsięwzięć organizowanych w kraju i poza jego granicami. Jedną z jednostek charakterystycznych dla DGW jest Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego, którego żołnierze m.in. pełnią wartę przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie.


W ramach piątkowych wykładów w OR MON kpt. Marcin Miszczak z DGW poprowadził zajęcia teoretyczne dotyczące oprawy ceremonialnej podczas uroczystości państwowych, wojskowych i patriotyczno-religijnych oraz innych przedsięwzięć z udziałem Wojska Polskiego.
Uczestnicy kursu wzięli także udział w uroczystym podniesieniu flagi państwowej na maszt w wykonaniu pocztu flagowego z Batalionu Reprezentacyjnego WP.

Klub DGW Dla szkół
Linki społecznościowe DGW na facebook DGW na Instagram DGW na YouTube DGW na flicr DGW na Twitter