DGW BIP DGW
AKTUALNOŚCI
Piątek, 22 czerwca 2018 r.
02.02.2017
Przy Grobie Nieznanego Żołnierza odbyła się uroczystość upamiętniająca 25 rocznicę nawiązania polsko-armeńskich stosunków dyplomatycznych oraz 650 rocznicę utworzenia w Polsce diaspory ormiańskiej.

Ceremonia rozpoczęła się od uroczystej zmiany posterunku honorowego, po czym delegacje złożyły wieńce na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza i przy tablicy poświęconej matce chrzestnej Grobu - Jadwidze Zarugiewiczowej.
 
W imieniu ministra obrony narodowej kwiaty złożył zastępca dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Michał Wiater oraz zastępca dowódcy Garnizonu Warszawa płk Roman Januszewski.
 
Wiązankę złożyła również pełnomocnik prezesa Rady Ministrów do spraw dialogu międzynarodowego Anna Maria Anders, a także J. E. Edgar Ghazaryan ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Republiki Armenii w Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie ze słowami ambasadora, obie rocznice świadczą o istnieniu wielowiekowej tradycji dobrych kontaktów Polaków i Ormian.
 
Podczas wystawy zorganizowanej tego dnia w Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa pt.: „Ormianie w służbie Rzeczypospolitej” przybliżono historię Ormian w Polsce oraz ich wkład w rozwój oręża polskiego. Zaprezentowano biogramy wybitnych postaci, które przelały krew za wolność swojej drugiej ojczyzny.
 
***
 
Historia Ormian zamieszkujących polskie ziemie sięga połowy XIV wieku, kiedy Kazimierz Wielki połączył Ruś Halicką ze Lwowem gdzie mieszkało już wielu Ormian, uciekających z ojczyzny po rozbiorze Armenii przez Bizancjum i Turków Seldżuków. Król zapewnił im odrębność religijną, samorządową i sądowniczą – te przywileje stanowiły podstawę prawno-polityczną pobytu Ormian w Polsce. Dziś jest to jedna z dziesięciu ustawowo uznanych mniejszości narodowych w Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiąca część światowej diaspory ormiańskiej.
 
Współczesna diaspora ormiańska była rezultatem ludobójstwa Ormian i eksterminacji autochtonicznej ludności ormiańskiej na terenie Imperium Osmańskiego w okresie I wojny światowej. Ormianie, którzy przeżyli ludobójstwo rozproszyli się po świecie tworząc wspólnoty daleko od swojej ojczyzny.

 
Galeria zdjęć >>>
Klub DGW Dla szkół
Linki społecznościowe DGW na facebook DGW na Instagram DGW na YouTube DGW na flicr DGW na Twitter