..:: Dowództwo Garnizonu Warszawa :: BIP / BIP - Status prawny - Status prawny ::..

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.
Dowództwo Garnizonu Warszawa
Status prawny
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

§ 1. Dowództwo Garnizonu Warszawa, zwane dalej "Dowództwem", jest jednostką budżetową w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938).
§ 2. Dowództwo jest jednostką wojskową w rozumieniu art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461, z późn. zm.).
§ 3. Zakres nadzoru nad działalnością Dowództwa oraz osoby funkcyjne właściwe do sprawowania nadzoru określają odrębne przepisy.
§ 4. Kierownik jednostki budżetowej, o której mowa w § 1, jest dysponentem środków budżetu państwa drugiego stopnia.
§ 5. Siedzibą Dowództwa jest Warszawa.
§ 6. Obszarem działania Dowództwa jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 7. 1. Podstawowym zadaniem Dowództwa jest kompleksowe przygotowanie warunków zapewniających sprawne rozwinięcie i funkcjonowanie stanowisk dowodzenia szczebla strategicznego, organizacji ochrony oraz wszechstronnego zabezpieczenia funkcjonowania komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych centralnego podporządkowania stacjonujących na terenie garnizonu Warszawa oraz współudział w zabezpieczeniu organizacji centralnych uroczystości państwowych, wojskowych i patriotyczno-religijnych na terenie kraju.

2. Dowództwo może realizować zadania odpłatne, wynikające z odrębnych przepisów.

§ 8. Szczegółowe zadania Dowództwa określa "Szczegółowy zakres działania Dowództwa Garnizonu Warszawa", nadany według odrębnych przepisów.
§ 9. Dowódca Garnizonu Warszawa jest:

1) kierownikiem jednostki budżetowej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
2) dowódcą jednostki wojskowej w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 10. Dowódca Garnizonu Warszawa wykonuje swoje zadania samodzielnie oraz przy pomocy podległych mu osób funkcyjnych, zgodnie z zakresem ich obowiązków.

§ 11. Strukturę organizacyjną Dowództwa, zakres obowiązków osób funkcyjnych, o których mowa w § 10, określają dokumenty organizacyjne i kompetencyjne nadane według odrębnych przepisów.

2. Na podstawie obwieszczenia MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (M.P. z 2014 r. poz. 191) Dowództwo Garnizonu Warszawa w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej.

  • publikuj na facebook
  • publikuj na tweeter
  • publikuj na google plus