..:: Dowództwo Garnizonu Warszawa :: Aktualności / Najnowsze - Spełnienie nadziei całych pokoleń Polaków ::..
09 XI 2018

Spełnienie nadziei całych pokoleń Polaków

  • pobierz pdf
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę
„Sto lat temu Polska, po 123 latach zaborów, odzyskała niepodległość. To było spełnienie nadziei całych pokoleń Polaków i olbrzymi sukces naszych przodków…” napisał Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej w liście odczytanym przez gen. bryg. Roberta Głąba, dowódcę Garnizonu Warszawa podczas uroczystego apelu z okazji setnej rocznicy odzyskanie przez Polskę niepodległości.
zdjęcie - Spełnienie nadziei całych pokoleń Polaków

Ceremonia odbyła się na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, a uczestniczyli w niej żołnierze i pracownicy resortu obrony narodowej Dowództwa Garnizonu Warszawa.

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości, ponadprzeciętni żołnierze i pracownicy resortu obrony narodowej otrzymali medale, odznaczenia, wyróżnienia oraz akty mianowania na wyższe stopnie wojskowe.

Za dokonany w czasie służby czyn przynoszący szczególną korzyść Wojskom Lądowym, a wykraczający poza zwykły obowiązek, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał Wojskowy Krzyż Zasługi płk. Romanowi Januszewskiemu zastępcy dowódcy Garnizonu Warszawa, płk. Krzysztofowi Kseniowi zastępcy dowódcy, szefowi Pionu Logistyki, płk. Robertowi Krupie dowódcy 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia oraz ppłk. Arturowi Czereszewskiemu dowódcy-kapelmistrzowi Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.

Za długoletnią, wzorową służbę lub pracę w Wojsku Polskim minister obrony narodowej nadał żołnierzom i pracownikom Dowództwa Złote i Srebrne Medale Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny, a także Złote, Srebrne i Brązowe Medale za Zasługi dla Obronności Kraju. Awansował do stopnia kapitana trzech poruczników oraz do stopnia starszego chorążego jednego chorążego.

Generał Głąb wyróżnił podwładnych Honorową Bronią Białą – Kordzikiem Honorowym  Sił Zbrojnych RP, Tytułem Honorowym Zasłużony Żołnierz RP z odznaką w II stopniu, Odznaką Honorową Wojsk Lądowych, a także urlopami, listami gratulacyjnymi i pochwałami.

Podczas uroczystości, w asyście żołnierzy Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego, gen. bryg. Robert Głąb złożył kwiaty na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza. Towarzyszyli mu zastępcy: płk Roman Januszewski oraz płk Krzysztof Kseń, a także ppłk Artur Wysocki z Oddziału Wychowawczego, st. chor. szt. Grzegorz Kwiatkowski z Oddziału Personalnego oraz Irmina Horwat przewodnicząca Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Wojska przy Dowództwie Garnizonu Warszawa.

***

List ministra obrony narodowej

Szanowni Państwo,

sto lat temu Polska, po 123 latach zaborów, odzyskała niepodległość. To było spełnienie nadziei całych pokoleń Polaków i olbrzymi sukces naszych przodków, którym w tym wyjątkowym dniu oddajemy należną cześć.

Dziś żyjąc w wolnej, niepodległej Polsce niezmiennie jesteśmy zobligowani do dbania o naszą Ojczyznę. Wartości, w które wierzyli i o które walczyli żołnierze Tadeusza Kościuszki, uczestnicy powstań narodowych, legioniści Marszałka Józefa Piłsudskiego i Żołnierze Wyklęci są wciąż naszymi wartościami. Sprawy, którym służyli są naszymi sprawami.

Święto Niepodległości to czas oddania hołdu dawnym bohaterom. Jest także okazją, by wyrazić wdzięczność tym, którzy obecnie dbają o bezpieczeństwo i suwerenność naszej Ojczyzny. Wśród nich, w pierwszym szeregu stają żołnierze Wojska Polskiego, których podstawowym zadaniem jest obrona niezawisłości i integralności terytorialnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszystkim Polakom, którzy służbą i pracą przyczyniają się do budowy silnej, bezpiecznej i suwerennej Ojczyzny, w tym wyjątkowym dniu dziękuję i życzę wszelkiej pomyślności oraz niesłabnącego przekonania, że wszyscy z oddaniem służymy Niepodległej.

  • publikuj na facebook
  • publikuj na tweeter
  • publikuj na google plus
Najnowsze - ostatnie wpisy
14 XI 2018
O niepodległości z młodzieżą
Gen. bryg. Robert Głąb wziął udział w zorganizowanej przez Zespół Szkół w Wolbromiu uroczystości patriotycznej z okazji setnej rocznicy odzyskania przez ...
12 XI 2018
Wojsko Polskie służy narodowi
- Dziękuję Wojsku Polskiemu, dziękuję żołnierzom. Jestem przekonany, że w ten sposób udowodniliśmy, że Wojsko Polskie jest profesjonalne – powiedział Mariusz ...
11 XI 2018
100 lat temu odzyskaliśmy niepodległość
11 listopada 1918 r., w lasku Compiegne pod Paryżem podpisano rozejm kończący I wojnę światową. Tego dnia Rada Regencyjna przekazała Józefowi ...
11 XI 2018
Życzenia dowódcy Garnizonu Warszawa dla ...
W dniu Narodowego Święta Niepodległości, gen. bryg. Robert Głąb dowódca Garnizonu Warszawa złożył życzenia Ojczyźnie w Księdze Pamiątkowej "Życzenia dla Polski ...