..:: Dowództwo Garnizonu Warszawa :: Aktualności / Najnowsze - Rekrutacja dyrygentów na potrzeby orkiestr wojskowych ::..
27 IX 2018

Rekrutacja dyrygentów na potrzeby orkiestr wojskowych

  • pobierz pdf
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę
W Siłach Zbrojnych RP funkcjonuje 20 orkiestr wojskowych. Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON rozpoczął przygotowania do rekrutacji dyrygentów na stanowiska dowódców-kapelmistrzów orkiestr. Mogą nimi zostać żołnierze - absolwenci uczelni artystycznych, legitymujący się tytułem magistra sztuki w zakresie dyrygentury.
zdjęcie - Rekrutacja dyrygentów na potrzeby orkiestr wojskowych

Przed objęciem stanowisk niezbędne jest ukończenie kursu oficerskiego w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Po ukończeniu kursu, kandydaci są promowani na pierwszy stopień oficerski – podporucznika. Osoby zainteresowane zobowiązane są przystąpić do egzaminu specjalistycznego w zakresie sztuki dyrygenckiej.

Celem egzaminu jest weryfikacja i sklasyfikowanie kandydatów na podstawie ich praktycznych umiejętności specjalistycznych. Egzamin odbywa się w oparciu o przyjęte „Wytyczne do przeprowadzenia egzaminu wstępnego w zakresie sztuki muzycznej  dyscyplinie dyrygentura, dal kandydatów na oficerów w korpusie osobowym wychowawczym, grupie osobowej orkiestr i zespołów estradowych” (w załączniku).

Egzamin odbędzie się 26 października 2018 r. o godz. 9.00, w siedzibie Orkiestry Koncernowej Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego (Warszawa, ul. 11 Listopada 17/19).

Koordynatorem przedsięwzięcia jest Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON.

Wytyczne do egzaminu: http://www.wojsko-polskie.pl/pl/articles/z-zycia-wojska-s/rekrutacja-dyrygentow-na-potrzeby-orkiestr-wojskowych-r2018-09-25/

Źródło: www.wojsko-polskie.pl

  • publikuj na facebook
  • publikuj na tweeter
  • publikuj na google plus
Najnowsze - ostatnie wpisy
06 XII 2018
Czas sportowych podsumowań
W mijającym roku zorganizowano cykl 5 zawodów sportowych, podczas których do rywalizacji stanęło 28 reprezentacji. Przedstawicielom zwycięskich drużyn puchary wręczyli: płk ...
04 XII 2018
Lekcja historii dla uczniów ze ...
Dwudziestu uczniów z Zespołu Szkół im. Kazimierza Kałużewskiego i Juliusza Sylli w Zduńskiej Woli, którzy kształcą się w klasie o profilu ...
03 XII 2018
Nowi oficerowie w strukturach Dowództwa
Przygotowanie nowo przybyłych żołnierzy do funkcjonowania w strukturach Dowództwa Garnizonu Warszawa jest zasadniczym celem rozpoczynającego się 3 grudnia tego roku, trzydniowego ...
02 XII 2018
Żołnierze rezerwy promowani
Na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyła się uroczysta promocja 160 żołnierzy rezerwy na pierwszy stopień oficerski.